شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کلبیت

کلبيت

/post-2708/

گونه اي از «جگن» که در گويش محلي بيابان نشينان بنام «کلبيت» شهرت دارد، گياهي است بوته اي پايا که در تمام عرصه هاي شني نوار ريگ بلند آران و بيدگل (تپه هاي ماسه اي ، بستر کوچه ريگها ، چاله ريگها و حتي روي شنزارهاي روان) استقرار دارند. کلبيت از جمله گياهان شن دوست بسيار سازگار به خاکهاي شني و...