شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کلیسای جامع کازان

«کلیسای جامع کازان»، سنت پترزبورگ

/post-170/

ساخت «کلیسای جامع کازان»، سنت پترزبورگ حدود ۲۰۰ سال پیش به اتمام رسید، کمی قبل از حمله فرانسه به روسیه در سال ۱۸۱۲ که به شکست ناپلئون بناپارت انجامید. «مارشال کوتوزوف»، فرمانده ارتش روسیه تزاری، برای پیروزی در جنگ به این کلیسا متوسل شده بود و به همین دلیل این کلیسا به نوعی نماد پیروزی...