شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گلاریول کوچک

گلاریول کوچک

/post-1630/

مشخضات ظاهری: این پرنده، 17 سانتیمتر طول دارد و شبیه پرستوهاست. در پرواز به رنگ شنی خاکستری، سیاه و سفید با الگوی خاص بال ها دیده می شود. سفیدی عرثشی در رنگ شاهپرهای ثانویه با حاشیه ی سیاه و شاهپرهای سیاه و زیر بال های سیاه با نوار عریض سفید در حاشیه و درو شاهپرها دارد. شکم سفید بدون خط...